भाभीने ठोकवून थेंक्स म्हणले

Marathi Sex Stories हेल्लो मित्रांनो कसे आहेत तुम्ही, मी सुनील आहे वाशीचा.. काही दिवस आधी आमच्या सिटी मध्ये सीएनजी च्या मुळे ओटो वाल्यांची हडताल होती आणि तेव्हा ची हि गोष्ट आहे.

मी सकाळी १० वाजता माझ्या बाईक वर कामाने गेलो होतो तेव्हा मी जेव्हा जात होतो तेव्हा रोड एकदम मोकळा होता आणि मी पण गाडी हळू चालवत होतो, तेव्हा अचानक मला रोड च्या बाजूला एक लेडी दिसली होती तिच्या कडे २ बेग होते आणि चालत होती, ती खूप टेन्शन मध्ये वाटत होती.

मग मी गाडी थांबवली होती आणि म्हणले कि मेडम मी तुमची काही मदर करून देउ का? तर ती माझ्या कडे पाहू लागली होती, तर मी म्हणले कि तुम्ही काय पाहत आहे? तुम्हाला नको तर ठीक आहे पण मला वाटले म्हनून विचारले.

मग तिने म्हणले कि असे नाही आहे आता मी मुंबई वरुन्न येत आहे आणि आज कोणी ओटो वाला पण भेटत नाही आहे. मग तिने विचारले कि तुम्ही मला ड्रोप करणार? तर मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग ती माझ्या बाईक वर बसली होती.

आता आम्ही एकमेका बरोबर बोलत होतो आणि मग तिने म्हणले कि प्लीज बाईक शोप वर घ्या मला थोडे समान घ्यायचे आहे, घरी काही नसेल, मग मी शोप वर नेले होते आणि तिने थेंक यु म्हणले होते आणि माझा मोबाईल नंबर मागितला होता, मग मी म्हणले कि कशाला? तर तिने म्हणले कि तुम्ही मदत केली तर आपण मित्र बनु शकत नाही? मग मी तिला नंबर दिला होता आणि मग मी माझ्या कामा वर गेलो होतो.

मग मला काही वेळाने एक नंबर वरून कोल आला होता तर मी म्हणले कि कोण आहे? तर तिने म्हणले कि विचार करा कोण असेल?

तर तिने म्हणले कि आता आपण काही वेळ आधी भेटलो होतो, मग मी म्हणले कि कोण? तर तिने म्हणले कि मी टीना जिला तुम्ही आता काही वेळ आधी मदत केली होती, मी म्हणले कि ओह सोरी माझ्या डोक्यात नव्हते. मग तिने म्हणले कि तू कोठे आहेस? तर मी म्हणले कि ऑफिस मध्ये आहे, तर तिने म्हणले कि तू माझ्या घरी ये आपण कोफी घेऊ आणि तुम्हाला थेंक यु पण करता येईल.

मग मी म्हणले कि अजून मी लंच पण केले नाही आहे तर तिने म्हणले कि मग कोफी आणि लंच दोन्ही माझ्या कडे करून घ्या, मग मी म्हणले कि ठीक आहे मी काही वेळ मध्ये येतो आहे, तुझा फ्लेट नंबर काय आहे? तर तिने मला दिला आणि मी माझे काम करून तिच्या घराकडे जाऊ लागलो होतो.

मग तिने दरवाजा उघडला तर तिने ब्लेक साडी घातली होती आणि तिचे केस ओले होते, तिची साडी पण एकदम सेक्सी वाटत होती आणि असे वाटत होते कि हि तीच आहे जिला मी काही वेळ आधी सोडले होते, तिचे रूप एकदम मस्त झाले होते.

मग तिने म्हणले कि या सुनील. मग आम्ही आत मध्ये गेलो होतो आणि बोलू लागलो होतो, मग मी म्हणले कि घरी कोणी नाही काय? तर तिने म्हणले कि नाही, मग तिने म्हणले कि आम्ही सर्व लोक मुंबई मध्ये गेलो होतो आणि तिथून माझे पती कामा वर गेले आहेत आणि मुले तिथे थांबली आहेत आणि आता मी एकटी आहे.

मग तिने म्हणले कि चल आपण लंच घेऊ टेबल वर ये, मग मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग आम्ही एकत्र जेवण केले होत, तिने जेवण खूप मस्त बनवले होते, मग मी म्हणले कि तुम्ही जेवण खुप मस्त बनवता तर तिने म्हणले कि तुम्ही मला तुम्ही असे बोलु नका, मला असे वाटते कि मी म्हातारी झाले आहे, आपण मित्र आहोत, मला तू म्हण.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे, तू जेवण मस्त बनवतेस, तर तिने म्हणले कि थेंक यु आणि मला अजून जेवण वाढू लागली होती आणि तेव्हा तिच्या साडीचा पदर डाळ मध्ये पडला होता आणि तेव्हा तिने मनले कि आउ आणि आता ती ब्लाउज मध्ये माझ्या समोर होती.

आता तिचे बुब्स अर्धे बाहेर होते आणि माझी नजर त्या वर आली होती, ती मला पाहू लागली होती आणि म्हणली कि काय पाहतो आहेस? तर मी म्हणले कि काही नाही, मग तिने म्हणले कि मी चेंज करून येते, मग ती गेली होती, मग तिने एक पिंक नाईटी घातली होती आणि त्या मद्धे तिचे आत चे कपडे सरळ दिसत होते, मग माझी हालत खराब झाली होती, मग मी जेवण केले होते आणि मग मी म्हणले कि चल आता मी जातो जेवण मस्त होते.

मग तिने म्हणले कि तुला काही काम आहे का? तर मी म्हणले कि नाही, तर तिने म्हणले कि मग थांब ना, मी आईसक्रीम पण घेऊन आले आहे, ते खाऊन जा, मग मी म्हणले कि नको, मग तिने म्हणले कि प्लीज, मग मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मी बसलो होतो, टीवी पाहत होतो, तिचे एसी चालू होते आणि बाहेर खूप उकडत होते.

मग ती दोन आईसक्रीम घेऊन आली होती आणि मला एक दिले आणि तिने एक घेतले होते, मग मी ती खाली होती आणि म्हनले कि खूप मस्त आहे, तर तिने म्हणले कि कोण? तर मी म्हणले कि आईस्क्रीम. तर तिने म्हणले कि ओह्ह मला वाटले कि तुम्ही मला म्हणत आहे, मग मी म्हणले कि तू पण चांगली आहेस, तर तिने विचारले कि तुला काय माझे आवडले? तर मी हसू लागलो होतो.

मग तिने म्हणले कि मला माहिती आहे कि तुला काय आवडले आहे, मग मी म्हणले कि काय? तर ती म्हणली कि जेव्हा माझी साडी दाल मध्ये पडली तेव्हा तू काय पाहत होतास? तुला ते आवडले का? मग मी म्हणले कि काय? तर ती म्हणली कि खोटे बोलू नकोस, मला माहिती आहे कि तू माझे बुब्स पाहत होतास, तुला ते आवडले काय? तुला पूर्ण पहायचे आहेत, मी तर एकदम हैराण झालो होतो. मला काही समजत नव्हते कि काय करू?

मग तिने आईसक्रीम टेबल वर ठेवली होती आणि तिची नाईटी खाली केली होती आणि तिची ब्लेक ब्रा पण काढली होती, मग मी तर पाहत राहिलो होतो, तिचे साईझ ३६ होते, मग तिचे बुब्स उघडून ती माझ्या समोर बसली होती आणि म्हणली कि कसे आहेत? तर मी म्ह्ले कि एकदम कमाल आहेत, मी टच करू शकतो काय? तर तिने म्हणले कि अरे हे काय विचारायची गोष्ट आहे? त्या साठी तर दाखवले आहेत.

आता तिने माझ्या टी-शर्ट ची कॉलर पकडली आणि माझा चेहरा तिच्या जवळ ओढला तिच्या चेहऱ्यावर स्मित होते तिने हळूच तिचे ओठ माझ्या ओठा वर ठेवले. मी माझा चेहरा मागे नेला पण ती आता माझ्या वर तुटून पडली आणि माझ्या वर आली आणि परत एकदा माझ्या ओठांना चोकू लागली. मग मी पण काही वेळाने तिला साथ देऊ लागलो.

मित्रांनो आता ती माझ्या वर भुक्या शेरनी सारखी तुटून पडली आणि मी पण तिला साथ देऊ लागलो. आम्ही तिथे बसून किस करत होतो माझे हात पण तिच्या कमरे वर गेले मग मी तिला कीस करत माझा हात तिच्या गळ्या पर्यंत नेला. ती मस्त झाली होती. मी तिच्या केसाची पिन काढली आणि तिचे केस मोकळे केले आणि तिला मिठीत घेतले.

आता माझे हात तिच्या शरीराला घासत होते. मी तिच्या बॉल घासू लागलो आता ती भान विसरू लागली आणि आवाज करू लागली एवढ्यात ती उभी झाली आणि माझे हात धरून बेडरुम मध्ये नेऊ लागली. मी पण तिच्या मागे गेलो तिने माझी टी-शर्ट काढली. ती माझ्या समोर बेडवर झोपली. मी पण तिच्या जवळ झोपून तिला कीस करू लागलो आणि तिच्या गोऱ्या शरीराला चोकू लागलो. तिने तिचे डोळे बंद केले आणि माझे हात तिच्या शरीरावर फिरू लागले.

मित्रांनो मी ते तिचे सेक्सी बॉल दाबू लागलो घासू लागलो. आता तिचे श्वास वाढले होते. थोडा वेळ मी तिचे बॉल चोकले, दाबले, घासले आणि मी उठून उभा राहिलो आणि मी माझी जीन्स काढून टाकली. आता मी फक्त अंडरवियर मध्ये होतो आणि माझा लंड कडक झाल्यामुळे अंडरवियरचा तंबू झाला होता.

मी पुन्हा एकदा त्याच्या बाजूला झोपी गेलो आणि तिच्या वर हल्ला केला. आता मी देसी स्टाईल मध्ये तिचे पूर्ण शरीर चाटत होतो. मी माझा हात सरळ तिच्या पेंटीमध्ये टाकला आणि तिच्या गरम पुच्ची ला हात लावला. मित्रांनो मी पहिल्यांदा कोणाच्या पुच्चीला स्पर्श केला होता. तिची पुच्ची आगी सारखी गरम आणि ओली झाली होती. आणि तिची पेंटी पण बाहेरून ओली झाली होती. मी माझ्या एक हाताची दोन बोटे तिच्या पुच्चीत टाकली आणि ती हळूच ओरडली. अह्ह्हह् आईईईईइ

माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये तिची पुच्ची घासत होता. आणि मी तिच्या शरीराला चोकत होतो. आता मी तिची पेंटी काढून गुडघ्या पर्यंत खाली केली आणि मी माझी अंडरवियर पण खाली केली आणि मी तिच्या वर चढलो. तिने लगेच दोन्ही पाय पसरले आणि तिच्या पुच्चीला माझ्या लंडच्या स्वागतासाठी उघडली आणि मी माझा लंड एक जटक्यात तिच्या पुच्चीत पूर्ण आत टाकला आणि तिला धक्के देऊ लागलो. तिने मला आधीच जोराने पकडले होते आणि थोड्या वेळाने माजी जवण्याची स्पीड वाढली होती आणि माझा श्वास पण वाढला होता. जेव्हा माझी स्पीड जनावरासारखी वाढली तेव्हा ती पण व्याकूळ होऊन ओरडू लागली.

आता आमचे शरीर एकमेकावर घासत होते. तिचे बॉल आमच्या दोघांमध्ये दाबले जात होते. मला तिचे बोल माझ्या छातीला लागल्यावर वेगळाच अनुभव होत होता. आता काही वेळाने मला सुद्धा थोडा त्रास होऊ लागला होता, पण मी जोश्मध्ये तिला जोर जोराने ठोके देऊन जवत होतो आणि ती प्रत्येक ठोक्यात ओरडत होती आणि मधून त्रासाने आआः आआआआऐईइ करत होती.

मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची तून पाणी बाहेर येत होते आणि माझा लंड पण ओला झाला होता. ती मला तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये दाबत होती आणि १५-२० मिनिटाने माझ्या लंडाने गरम गरम वीर्य बाहेर टाकले. ते मी तिच्या पुच्चीमध्ये ४-५ झटक्यात आतच सोडले आणि मी लंडाला पुच्ची तून बाहेर काढले आणि तिच्या जवळ झोपलो. आम्ही दोघे जोराने श्वास घेत होतो मी आता माझी अंडरवियर वर केली होती आणि माझा लंड पण शांत झाला होता आणि तिनेही तिची पेंटी वर केली. आम्ही एकमेकाकडे पाहत होतो आणि हसत होतो.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्चीवर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते. आता ती माझे डोके धरून पुच्चीवर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो. मग ती लंड जोराने चोकू लागली ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो.

तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली कि माझ्या नवर्याला हे पसंत नही पण तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो. तिला खूप मजा येत होती.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो. पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते. ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

मग ती उभी झाली होती आणि मला सोफ्य वर बसवून खाली बसली होती आणि मग ती माझा लंड चोकू लागली होतो, आता मी तिची पाठ घासत होतो, तिची पाठ काय मस्त होती, तिला पाहून कोणाचा पण उभा झाला असता, मग ती माझा लंड चोकत होती आणि मी तिचे बुब्स दाबत होतो, मग मी तिला गोद मध्ये यायला सांगितले होते तर ती माझ्या लंड वर तिची पुची ठेवून जम्प करू लागली होती, आता पूर्ण रूम मध्ये हः हाह्ह औ उः अक्क आऊउ असे आवाज येत होते, आता तिला खूप मजा येत होती आणि ती कम ओन फक मी फक मी य्स्श ह्श्ह स्यय ईई असे करत होती..

ती जम्प करत मला कीस पण करत होती आणि मी पण तिला चेहर्या वर गाल वर बुब्स वर किस करत होतो, आह काय मजा येत होती, मग मी तिला उभे करून तिचा एक पाय सोफ्यावर ठेवला होता आणि तिला वाकवून तिच्या पुची मध्ये माझा लंड टाकला होता आणि परत तिला ठोकू लागलो होतो, ती पण एकदम जोर जोराने हाहा उऊ उऊ ऊऔ फक मी यस्स फक मी मोर अहह उऊ करत होती आणि मी तिला ठोकत होतो, मग मी म्हणले कि माझे निघनार आहे तर तिने म्हणले कि आता मला तुझी क्रीम खायची आहे, तर मी तिला उभा होऊन माझा लंड तिच्या तोंड मध्ये दिला होता आणि माझे पाणी काढले होते, मग तिने माझे सर्व पाणी पिऊन आम्ही बाथरूम मध्ये जाऊन अन्घोळ करत होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत